X

Google Translate

  • Türkçe
  • English
  • العربية
  • Pусский
  • Spanish
  • France
  • Germany


Tüp Bebek Tedavisinde Başarıyı Arttıran Uygulamalar

Tüp Bebek Tedavisinde Başarıyı Arttıran Uygulamalar

Assisted Hacthing

İnfertiliteye neden olan en büyük etkenlerden biride yumurtayı çevreleyen zarın normalden kalın olmasıdır. Zarın kalın olması embriyonun hem yavaş gelişmesini hemde embriyonun bu zarı yırtıp çıkarak rahime tutunmasını engellemektedir. Bu durumda embriyoyu çevreleyen bu zar yapı mekanik, kimyasal veya lazer yöntemiyle inceltilemektedir. Embriyoya uygulanan bu yöntem sayesinde inceltilen kısımdan embriyo daha kolay çıkarak rahime tutunup gebelik oluşmasına büyük oranda katkı sağlamaktadır. Bu yöntem genellikle kadın yaşının 37 den fazla,bazal fsh değerinin yüksek ve birden fazla tüp bebek yada mikroenjeksiyon uygulamalarında gebelik elde edilmemesi durumlarında uygulanmaktadır.

Peimplantasyon Genetik tanı (pgt)

Tüp bebek denemelerinde elde edilen olumsuz sonuçların en önemli nedenlerinden biri de kromozomal anomaliler sonucu oluşan düşükler veya başarısız denemelerdir. Çiftlerin ailelerinde genetik hastalıkları olan veya uygulanan tedavilerden sonuç alamamış hastaların tüp bebek yöntemi ile sağlıklı gebeliğe kavuşmalarını sağlayan bir genetik tanı yöntemidir. Bu yöntemle elde edilen embriyoların herbirinin içinden birer blastomer alınıp,genetik olarak incelenerek,anormal kromozoma sahip olan embriyolar belirlenip,anne adayına genetik olarak normal olduğu belirlenen embriyo transfer edilir. İleri yaş hastaların oositlerinde yüksek oranda kromozom anomalisine rastlanması nedeni ile gebelik oluşma şansı düşük olduğundan bu yöntem önerilmektedir.

Blastosist Transferi

Bu yöntem genellikle fazla sayıda embriyosu olan hastalara uygulanmakta olup ,en iyi gelişim gösteren embriyonun transferine olanak sağlamakla birlikte bu embriyonun anne rahmine tutunması olasılığınıda arttırmaktadır.

Embriyo Freezing

Transfer yapılacak olan embriyo seçildikten sonra arta kalan fazla sayıda ve iyi kalitede embriyo var ise bu embriyolar dondurularak saklanabilmektedir. Transfer yapılacağı gün hastanın endometrium (rahim) kalınlığının istenilen seviye gelmemiş olması, yumurta gelişimi için uygulanan hormonların etkisine bağlı olarak, yumurtalıkların aşırı uyarılması gibi durumlarda embriyo tarnsferi yapılamayıp elde edilen bütün embriyolar dondurulabilir. daha sonraki uygun bir siklusta dondurulan embriyolar çözülerek transer yapılabilmektedir.
Embriyo tarnsferi ile gebelik oluşmuş ise ikinci bir gebelik istendiği zaman dondurulup saklanmış olan embriyolar çözülerk transfer yapılabilmektedir.

Sperm Freezing

Genellikle sperm sayısı çok düşük olan, sperm üretimini etkileyecek herhangi bir tedavi görecek olan veya mıkro tese ameliyatı ile sperm elde edilmiş olan kişilerde yeterli sayıda olan sperm hücreleri dondurularak saklanabilmektedir.Dondurulup saklanan sperm hücerleri çözülerek mıkroenjeksiyonda kullanılabilmektedir.

Sperm Dna Fragmantasyonu ( halospermi )

Erkek infertilite değerlendirmesinde yeni bir yaklaşım: sperm dna hasar tespitidir. Günümüzde erkek infertilitesini değerlendirmede yaygın olarak kullandığımız yegane test spermiyogramdır. Yalnızca sayı, hareket ve şekile dayalı değerlendirmenin yapıldığı bu testin yanı sıra sperm dna fragmantasyon testi son dönemlerde klinisyenler tarafından dikkate alınan bir test olarak gündeme gelmiştir.

Peki sperm dna hasar oranına bakmak bizlere ne gibi faydalar getirebilir !

Yapılan araştırmalarda anormal sperm parametreleri gösteren erkeklerin dna fragmentasyon oranları normal parametrelere sahip gruplara gore daha yüksek bulunmuştur. Normal semen örneğinde dna hasar oranı %15’in altında iken, anormal grupta %30’un üzerindedir. Bazı hasta gruplarında spermiyogram sonuçları normalken ve yumurtalarla ilgili karşılaşılan ciddi bir problem olmamasına rağmen elde edilen gebelik düşükle sonuçlanabilmektedir. Bu olgularda sperm dna hasar tespiti yapıldığında oranın %30’un üzerinde olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak sperm dna hasarına dayalı spermin fertilizasyon gücünün değerlendirilmesi, intrauterin inseminasyon (ıuı), in vitro fertilizasyon (ıvf) ve mikroenjeksiyon (ıcsı) uygulamaları tercihinde bir gösterge olabilir.